Wat zijn de pH-waarden van onbewerkte en geloogde tarwe?

pH-waarde tarwe
Bezoekers van de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in Gorinchem konden afgelopen week deelnemen aan de prijsvraag van Victoria Mengvoeders. Er werd gevraagd naar de pH-waarden van onbewerkte en geloogde tarwe. Maar liefst 253 personen hebben deelgenomen aan de prijsvraag. Maar wie heeft het bij het rechte eind?
 

pH-waarde tarwe

Het was geen eenvoudige prijsvraag. Omdat tarwe een natuurproduct is varieert de pH-waarde namelijk. Onder andere het klimaat, de weersomstandigheden en de bodem spelen hierin een belangrijke rol. Er wordt daarom uitgegaan van een gemiddelde waarde. De pH-waarde van onbewerkte tarwe varieert tussen de 5 en 7. Metingen wijzen uit dat onbewerkte tarwe een gemiddelde pH-waarde heeft van 6,5. Deze pH-waarde van kan verhoogd worden door de tarwe te logen. Geloogde tarwe komt daarmee op een gemiddelde pH-waarde van *11,8.
 
Wanneer de pH-waarde van tarwe omhoog gebracht wordt werkt deze als buffer in de pens. De pens kan op deze manier meer zuren verwerken zonder dat de pH-waarde in de pens te laag wordt. Met name bij het voeren van zuurdere gras- en/of maiskuilen en snelle rantsoenen is dit van belang.
 
Door het optimaliseren van de pH-waarde in de pens wordt het rantsoen beter verteerd waardoor ook de fosforefficiëntie verbetert. Uit onderzoek blijkt dat de inzet van geloogde tarwe en LOgisch voeders een voorspelbaar resultaat op de vertering en een positief effect op de productie en gezondheid van de koeien heeft.
 
*Laboratoriumonderzoek wijst uit dat geloogde tarwe een gemiddelde pH-waarde van 11,8 heeft.
 

LOgisch voeders

In de LOgisch- en Boostvoeders van Victoria Mengvoeders wordt geloogde tarwe verwerkt. Praktijkonderzoek wijst uit dat de LOgisch voeders ten opzichte van vergelijkbare standaardvoeders een plus op de melk van 1-3 kg en een plus op het vetgehalte van ruim 0,1% geven. Monitoring gedurende de zomerperiode leert daarnaast dat er duidelijk minder koeien last hebben van pensverzuring. Hierdoor blijven de koeien beter in conditie en blijft de vruchtbaarheid op een goed niveau. LOgisch tarwe kan ook worden ingezet in maatwerk voeders.
 

Prijswinnaar

Momenteel worden de antwoorden geregistreerd. Volgende week wordt bekeken of iemand beide pH-waarden juist heeft. Mocht dit niet het geval zijn dan gaat de prijs naar de persoon waarvan de antwoorden het dichtste bij zitten. De winnaar wordt op donderdag 7 december bekendgemaakt en krijgt hiervan persoonlijk bericht. Wist u het juiste antwoord of zat u erg dichtbij? Dan maakt u kans op het winnen van een schilderij op maat van kunstschilder Wiebe van der Zee!
 
Lees ook: