Nieuws

Op weg naar een maximale droge stof opname

maximale droge stof opname
(18-05-2020) Het eerste en voornaamste waar we als mengvoerleverancier mee bezig zijn, en nadrukkelijker nog in tijden van crisis, is om onze klanten met voer en advies succesvol te laten zijn. Met drie productielocaties in het epicentrum van de corona-uitbraak in Nederland is dat al een grote uitdaging. Maar daarnaast zijn we achter de schermen alweer bezig met voorbereidingen op de periode ná deze crisis.

Even voorstellen: Rundvee praktijkproefbedrijf Ondersteijn

Praktijkproefbedrijf Ondersteijn
(18-05-2020) Het is een doel van Victoria Mengvoeders om onze klanten toegevoegde waarde te leveren via voer en advies. Innovaties op het gebied van voerinhoud en voertoepassing zijn daarom onmisbaar. We doen veel kennis op in samenwerking met onze kennispartners en toeleveranciers. Maar de meeste innovaties en zeker ook voertoepassingen testen we het liefst zelf in de praktijk. Het geeft ons de mogelijkheid om heel veel data op te halen en daarmee te zorgen voor een goede onderbouwing bij bijvoorbeeld nieuwe voertoepassingen. We stellen praktijkproefbedrijf Ondersteijn graag aan u voor.

Hittestress bij melkvee beperken

(13-05-2020) Hittestress is een jaarlijks terugkerende uitdaging in de melkveehouderij. In de periode van circa mei tot en met september krijgen de dieren te maken met enige vorm van hittestress. Dit wordt veroorzaakt door hoge temperaturen, een hoge luchtvochtigheid of een combinatie van beide factoren. Om hittestress bij melkvee zoveel mogelijk te beperken zijn er verschillende zaken die extra aandacht verdienen.

Zusätzliche Aufmerksamkeit für Hygiene in Futtersilos

(23-04-2020) Namentlich im Frühjahr und im Herbst – bei einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit und einer großen Differenz in Tages- und Nachttemperatur – entsteht im Futtersilo ein geradezu optimales Klima für die Entwicklung von Pilzen und Bakterien. Kondenswasserbildung vergrößert die Chance, dass Futter an der Silowand haften bleibt, so dass Pilzwachstum stattfinden kann. Wir raten Ihnen daher, Ihre Silos während dieser Periode zusätzlich zu kontrollieren und erforderlichenfalls Maßnahmen zu treffen.

Extra aandacht voor hygiëne voersilo’s

(23-04-2020) Met name in het voor- en najaar, bij een relatief hoge luchtvochtigheid en groot verschil in dag- en nachttemperatuur, ontstaat in een voersilo een optimaal klimaat voor de ontwikkeling van schimmels en bacteriën. Condensatie vergroot de kans op het aankoeken van voer tegen de silowand waardoor schimmelvorming op kan treden. Wij adviseren u uw silo’s deze periode extra te controleren en waar nodig maatregelen te treffen.

Blog: Zurückdrängen Durchfall bei Fleischkaninchen

(23-04-2020) Um den Ausfall bei Fleischkaninchen infolge von Durchfall zurückzudrängen, hat Victoria Mengvoeders in den vergangenen Jahren viel Versuche angestellt. Um die Versuche möglichst wenig zu beeinflussen, bekamen die Fleischkaninchen keine oder nur kaum Antibiotika verabreicht. Beim Großteil dieser Versuche zeigte sich, dass namentlich die Erhöhung des Rohzellstoffanteils zu einem reduzierten Ausfall infolge von Durchfall führt.

Blog: Terugdringen diarree bij vleeskonijnen

(23-04-2020) Om de uitval bij vleeskonijnen, ten gevolge van diarree, terug te dringen heeft Victoria Mengvoeders de afgelopen jaren veel proeven gedaan. Om de proeven zo min mogelijk te beïnvloeden kregen de vleeskonijnen geen of nauwelijks antibiotica toegediend. Bij het merendeel van deze proeven kwam naar voren dat met name de verhoging van ruwe celstof een verminderde uitval ten gevolge van diarree laat zien.

Extra maatregelen vanwege Coronavirus

Extra maatregelen
(24-3-2020) De overheid heeft veehouders en voerproducenten aangemerkt als cruciale beroepsgroepen binnen de voedselketen. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting, waaronder de productie van diervoeders. Samen met u dragen we een grote verantwoordelijkheid om uw bedrijfsvoering doorgang te laten vinden en u, in deze bizarre tijden, de service en aandacht te kunnen blijven bieden zoals u van ons gewend bent. Om onze werkprocessen voort te kunnen blijven zetten moeten we nu extra maatregelen treffen.

Maximale droge stof opname, wat levert dat op?

geslaagde studiemiddag
(12-02-2020) Op 5, 6 en 7 februari jl. organiseerde Victoria Mengvoeders een studiemiddag met als thema ‘een maximale droge stof opname’. Tijdens de studiemiddag werd op een interactieve manier kennis gedeeld over de mogelijkheden om de droge stof opname, en dus de melkproductie en diergezondheid, bij melkvee te optimaliseren. Dit gaf de ruim 170 deelnemende melkveehouders praktische handvatten om thuis zelf direct mee aan de slag te gaan.

Studiemiddag 'een maximale droge stof opname'

Studiemiddag
(13-01-2020) Op 5, 6 en 7 februari 2020 organiseren wij voor u als melkveehouder een studiemiddag die volledig in het teken staat van het maximaliseren van de droge stof opname op uw bedrijf. Tijdens deze middag delen we op een interactieve manier kennis over de mogelijkheden om de droge stof opname, en dus de melkproductie en diergezondheid, te optimaliseren. Meld u aan vóór 20 januari 2020. Wees er snel bij want vol = vol.

Pagina's