Victoria introduceert ‘Babypark systeem’

Babypark systeem
Door de steeds veranderende wet- en regelgeving en de tussenkomst van de consument en actiegroeperingen, staat er een druk op de commerciële konijnenhouderij. Er wordt van ons verwacht dat we meegaan met de ontwikkelingen in de markt. Zo is er de laatste jaren steeds meer interesse in alternatieve diervriendelijke huisvestingssystemen voor konijnen. Om te kunnen voldoen aan de vraag vanuit de markt, heeft Victoria Mengvoeders in samenwerking met een konijnenhouder, Konijnenslachterij Van Assche en Broviand een nieuw voer- en huisvestingssysteem voor jonge konijnen ontwikkeld: ‘Babypark’.
 

Babypark

Bij de ontwikkeling van het Babypark systeem hebben we ons gericht op professionalisering en kwaliteitsborging in de keten, het verbeteren van dierenwelzijn- en gezondheid, innovatie (voeding - huisvesting - vleesverwerking) en de verbetering van het sectorimago. Het systeem voldoet ruimschoots aan de wet- en regelgeving en de vraag vanuit de markt. We lopen hiermee zelfs aan kop. Daarnaast is het systeem met een relatief kleine investering eenvoudig toepasbaar in de praktijk.
 
Het babypark systeem is een voer- en huisvestingssysteem voor jonge konijnen. De jonge konijnen worden vanaf 21 dagen in groepshuisvesting gehouden waarbij de konijnen toegang hebben tot een aantal aaneengesloten voedsterhokken. De voedster wordt in combinatie met de jonge konijnen van andere voedsters gehuisvest. Ze heeft op deze manier meer sociale contacten met andere konijnen waardoor dit als groepshuisvesting wordt ervaren. Voor een geleidelijke overgang op vast voer krijgen de jonge konijnen ‘VIKO Babypark voer’ aangeboden in speciale voerbakjes in de nestkasten. De praktijkresultaten zijn veelbelovend! Het resulteert onder andere in een betere gezondheid van de dieren, een hoger rendement en meer werkplezier.
 
 
Semi-groepshuisvesting voor voedsters met jongen
Huisvesting voedsters i.c.m. jonge konijnen van andere voedsters.
Groepshuisvesting voor jonge konijnen vanaf 21 dagen.
Beschikbaarheid VIKO babypark voer in speciale voerbakjes in nestkasten.
 
Voordelen Babypark systeem
Meer sociale contacten voor voedsters en jongen, voedster ervaart groepshuisvesting.
Meer leefruimte voor de jonge konijnen.
Optimale melkgift/-opname door drinkmogelijkheden bij meerdere voedsters.
Door vroege bijvoeding betere gezondheid en weerstand van jongen en voedsters.
Natuurlijk gedrag wordt nagebootst.
Verbetering van het imago van de konijnenhouderij.
 
Resultaten VIKO Babypark voer
Gezondere dieren door betere ontwikkeling darmpakket waardoor minder medicijngebruik.
Minimaliseert de kans op een speendip.
Gemiddeld 5-10 kg hogere productie per voedster per jaar:
     o Gemiddeld 2% meer groei*
     o Gemiddeld 3% minder uitval*
1,5% á 2% hoger slachtrendement*
Voedsters blijven beter in conditie waardoor de levensproductie wordt verlengd.
* Cijfers op basis van praktijkproeven bij 160 voedsters en 8427 wegingen.
 
Het Babypark systeem is toepasbaar bij ieder konijnenbedrijf met welzijnshuisvesting voor voedsters. Bij interesse of voor meer informatie over de inzet van ‘VIKO Babypark voeders’ en de toepassing van het ‘Babypark systeem’ kunt u contact opnemen met Jos Dortmans op telefoonnummer 06-55822731 of e-mail j.dortmans@victoria-mengvoeders.nl.
 
✔ Verkrijgbaar bij Victoria Mengvoeders ✔ Patent Pending ✔ Eenvoudig toepasbaar ✔ Economisch