Ruvital Buffer: krachtig alternatief voor natriumbicarbonaat

Ruvital Buffer

Van moderne melkkoeien wordt een hoge productie verwacht. Deze koeien behoeven een hoogwaardig rantsoen, waarbij de grens steeds meer wordt opgezocht. Wanneer de opname van ruwvoer door omstandigheden, waaronder hittestress, minder wordt, kan dit leiden tot te weinig bufferend vermogen en/of teveel snel verteerbare koolhydraten op pensniveau. Ook een minder goed gemengd rantsoen of de mogelijkheid tot selecteren kan tot gevolg hebben dat er enige vorm van pensverzuring optreedt.

Deze risicovolle rantsoenen beïnvloeden het functioneren van de pens. Door een hoge productie van vluchtige vetzuren wordt de pH in de pens te laag. Als de speekselproductie niet in staat is om de pH daling weg te bufferen, daalt de pens-pH naar waarden onder de 5,5 en treedt pensverzuring op.

Pensverzuring
Pensverzuring is een groot gezondheidsissue in de moderne melkveehouderij. Het veroorzaakt een daling van de voeropname, vermindering van de vertering en productieverliezen. Daarnaast nemen de kosten van de gezondheidszorg toe vanwege het verhoogde risico op hoef-en klauwproblemen en lebmaagverdraaiingen. Natriumbicarbonaat wordt veel gebruikt om pensverzuring te voorkomen, omdat het de natuurlijke buffer is in het speeksel van de koe.

Ruvital Buffer
Ruvital Buffer (55314) is een krachtig alternatief voor natriumbicarbonaat. Een pensbuffer, samengesteld uit verschillende bufferende zouten, neutraliserende zouten en een eetlustverbeteraar. Het voordeel van Ruvital Buffer ten opzichte van natriumbicarbonaat is dat het gedurende veel langere tijd in staat is de pens te bufferen. Het is dan ook een uniek mengsel van ingrediënten die het zuur in de pens neutraliseren en bufferen. Het product werkt de hele dag om melkgevende- en droogstaande koeien, jongvee en vleesvee optimaal te laten functioneren.

Ruvital Buffer is geschikt voor systemen met twee maal daags krachtvoer verstrekken, bij vochtrijke ruwvoeders, bij TMR rantsoenen met snel afbreekbare koolhydraten en bij het voeren van bewerkte granen en maïs/gehele plant silages.

Eigenschappen

  • Bufferende werking
  • Neutraliseert de zuren in de pens en verhoogt de pH van de pens
  • Bevat probioticum:  S.cereviseae

Voordelen

  • Bij lagere melkgehalten effectiever dan conventionele buffers
  • Verbetert de smakelijkheid van het rantsoen
  • Verhoogt de drogestofopname
  • Voorkomt pensverzuring
  • Verbetert de dierprestaties
  • Behoudt of verbetert melkkwaliteit