Optimaliseer uw kringloop met stikstofefficiëntie

N-efficiëntie bij rundvee
Onderzoek wijst uit dat de stikstofefficiëntie bij melkvee in de praktijk nóg verder te verbeteren is. De N-efficiëntie laat grote verschillen tussen bedrijven zien. Volgens onderzoek van wetenschapper Jan Dijkstra is de N-efficiëntie van “de ideale melkkoe” maximaal 43%. In Nederland behalen we, volgens cijfers van het CBS, een gemiddelde N-efficiëntie van 25% over het totale bedrijf en 28% bij melkvee. Aangezien stikstof (N) op veel bedrijven de meest beperkende factor in de productie en bedrijfsvoering is, vormt de verbetering van de N-efficiënte dus een mooie uitdaging. 
 
Vanuit onderzoek naar effectief fosfor (eP) en het ontwikkelen van een nieuw eP model is Victoria Mengvoeders in staat om, onder de noemer Fosfor Balans, efficiënter fosfor te voeren. In navolging hierop is Victoria, in samenwerking met Provimi en diverse melkveehouders, in oktober 2017 een project gestart waarbij gezocht werd naar mogelijkheden om stikstofverliezen te reduceren.
 

> 1% efficiëntieverbetering mogelijk

Praktijkonderzoek van Victoria wijst uit dat er diverse mogelijkheden bestaan om de N-efficiëntie, met behoud van gezonde koeien en productie van melk, te verhogen. De deelnemende melkveebedrijven hebben de N-efficiëntie bij melkvee, gedurende de onderzoeksperiode van ¾ jaar, met 1% verbeterd met een gemiddelde efficiëntie van 29,7 naar 30,7%. De hoogst gemeten efficiëntie op de bedrijven is 33,4%.
 
Naast het optimaliseren van management- en de omgevingsfactoren kan de efficiëntie middels de inzet van de juiste grondstoffen, nutriëntoptimalisatie en toevoeging van speciaalproducten verhoogd worden. Onder andere de toevoeging van LOgisch lupine laat goede resultaten zien.
 

Weet u de N-efficiëntie van uw bedrijf? 

Victoria Mengvoeders is nu, naast het verbeteren van de Fosfor Balans, ook in staat de N-efficiëntie op uw bedrijf te optimaliseren. Op deze manier kunt u de kringloop op uw eigen bedrijf verder verfijnen, voor een optimaal rendement. Wij helpen u graag uw N-efficiëntie inzichtelijk te maken en vertellen u hierover graag meer tijdens uw bezoek aan onze stand (283) op de RMV te Gorinchem.
 
Graag tot dan!
 
Team Rundvee
Victoria Mengvoeders