Op weg naar een maximale droge stof opname

maximale droge stof opname

Het eerste en voornaamste waar we als mengvoerleverancier mee bezig zijn, en nadrukkelijker nog in tijden van crisis, is om onze klanten met voer en advies succesvol te laten zijn. Met drie productielocaties in het epicentrum van de corona-uitbraak in Nederland is dat al een grote uitdaging. Maar daarnaast zijn we achter de schermen alweer bezig met voorbereidingen op de periode ná deze crisis.

In februari hebben we tijdens een studiemiddag de eerste resultaten van het onderzoek naar de droge stof opname bij melkvee laten zien. We zien verschillen van 5 kg droge stof opname per koe per dag. Dat betekent een verschil 7 kg meetmelk per koe per dag (5 kg droge stof * 1,4 kg meetmelk = 7 kg). Met name de droge stof opname in relatie tot de melkproductie en de invloed van diergezondheid op de voeropname zijn aan bod gekomen. Op basis van nieuwe inzichten breiden we het onderzoek steeds verder uit. Daarvoor wordt eerst het een en ander goed in beeld gebracht. Het verzamelen van ontzettend veel data is daarbij van groot belang. Dat is iets wat bij ons achter de schermen (dus ook tijdens deze Corona-crisis) continu doorloopt.

Op diverse praktijkbedrijven loopt momenteel een onderzoek naar het verloop van de droge stof opname tijdens de droogstand. Het doel van dit onderzoek is om te kijken of er een relatie zit tussen de voeropname tijdens de droogstand en de melkproductie/voeropname bij de opstart van de lactatie na afkalven (eerste 6 weken). We komen hier later bij u op terug.