Blog: Terugdringen diarree bij vleeskonijnen

Om de uitval bij vleeskonijnen, ten gevolge van diarree, terug te dringen heeft Victoria Mengvoeders de afgelopen jaren veel proeven gedaan. Om de proeven zo min mogelijk te beïnvloeden kregen de vleeskonijnen geen of nauwelijks antibiotica toegediend. Bij het merendeel van deze proeven kwam naar voren dat met name de verhoging van ruwe celstof een verminderde uitval ten gevolge van diarree laat zien.

Verhoging van ruwe celstof

Volgens de theorie heeft ruwe celstof (niveau en soort ruwe celstof) een invloed op de ontwikkeling van de microbiota (bacteriecultuur) van het maagdarmkanaal. Met name een goede ontwikkeling van de blindedarm, met zijn microbiota van het groeiende konijn, moet positief gestuurd worden. Indien dit gerealiseerd wordt met de juiste voeding, kunnen de microbiota ruwe celstof omzetten in vluchtige vetzuren die als energiebron kunnen dienen. Bovendien wordt er door de microbiota microbieel eiwit gevormd wat fungeert als bouwstenen voor vleesaanzet.

Om dit te realiseren is onder andere het niveau aan ruwe celstof in de speen- en eindvoeders bepalend. Bovendien worden de speen en eindvoeders goed op elkaar afgestemd qua grondstofpatronen, zodat het konijn goed kan doorgroeien. Naast het niveau van ruwe celstof is de herkomst/soort ruwe celstof van belang. Daarom rekenen we in de Victoria voersamenstellingen niet alleen met ruwe celstof, maar wordt ook rekening gehouden met de niveaus en onderlinge verhouding van de verschillende celstofstructuren.

Een gevolg van de vernieuwde inzichten omtrent de inzet van ruwe celstof is dat het gevaar bestaat dat de voeders deconcentreren. Dit houdt in dat, indien je geen correcties doorvoert in je formulaties van het voer, de vleeskonijnen iets minder groeien en de voederconversie zal stijgen. Om de technische resultaten te kunnen waarborgen hebben we daarom diverse correcties doorgevoerd.

Vernieuwing VIKO Digest lijn

Door de juiste niveaus en combinaties in te zetten hebben we onlangs een mooie verbeterslag kunnen maken in ons voerassortiment voor vleeskonijnen. De verbeteringen hebben we vooral ingebouwd in de VIKO Digest lijn. Dit heeft geleid tot minder uitval.

Door de aanpassingen in de Digest lijn zagen we ook dat de keutelconsistentie beter werd. De keutel werd droger. Door de nutriënten waarmee gerekend wordt goed in te zetten is het zelfs mogelijk om op keutelgrootte te sturen. In bepaalde praktijksituaties heeft dit de hygiëne op hokniveau sterk verbeterd.

Het afgelopen jaar zagen we de klantbestellingen van onze VIKO Digest voeders steeds verder toenemen. Door de inzet van bepaalde ruwe celstoffen in de voeders werd het voor onze fabriek in Veghel steeds moelijker om te voldoen aan de kwaliteitseisen die we als Victoria aan onze korrel stellen (hardheid en slijtvastheid).

Verbeterde productielijn fabriek Veghel

Naast de sturing op ruwe celstof hebben we gezocht naar grondstoffen die extra energie in de vorm van vet en zetmeel kunnen leveren. Extra vet in de voeders verwerken heeft een effect op de korrelkwaliteit. In combinatie met de wijzigingen in ruwe celstof werd de druk op de fabriek om een goede korrel te produceren alsmaar groter. Aangezien we onlangs voor alle diergroepen diverse investeringen en aanpassingen in de productielijnen in de fabriek in Veghel hebben doorgevoerd, kunnen we toch blijven voldoen aan de kwaliteitseisen die we aan de korrel stellen.

De nieuwe inzichten in de VIKO Digest lijn zijn sinds kort ook ingebouwd in de vernieuwde VIKO Park lijn, die we vanaf half april beschikbaar hebben gesteld aan onze klanten.

Actuele proeven

Proeven waar we momenteel mee bezig zijn is de bepaling van de ideale maalfijnheid van de grondstoffen die gebruikt worden in de nieuw ontwikkelde VIKO Park lijn.

Tevens is er door afdeling inkoop, onze kwaliteitsmanager en de afdeling nutritie een zoektocht gestart naar “nieuwe” grondstoffen die voldoen aan de kwaliteitscriteria die worden gesteld aan de nutriënten in de nieuw ontwikkelde voerlijn. Inmiddels worden er in onze fabriek twee extra grondstoffen opgenomen in het voerpakket voor konijnen en er zijn extra kwaliteitseisen benoemd voor enkele grondstoffen die specifiek ingezet worden voor de productie van konijnenvoeders.

Deze zoektocht naar “nieuwe” grondstoffen heeft tevens geleid tot nieuwe zakelijke contacten. Dit nieuw buitenlands contact is inmiddels uitgegroeid tot een zakelijk partnership. Met deze buitenlandse partner worden sinds kort leuke initiatieven ontwikkeld in de vorm van de uitwisseling van nutritionele kennis en actuele marktinformatie. Tevens worden inzichten uitgewisseld over strategische mogelijkheden die de konijnensector een goed perspectief voor de toekomst kunnen geven.

Piet Donkers
Nutritionist konijnenvoeders