Sector konijnen

Konijnen

De konijnenhouderij heeft in relatief korte tijd een enorme professionaliseringsslag gemaakt. Een van de gevolgen daarvan is dat nog slechts enkele veevoederbedrijven in de Benelux de specialisatie in konijnenvoeders in stand hebben kunnen houden. Victoria Mengvoeders is er daar een van en mag zich in deze sector vol uitdagingen zelfs marktleider in Nederland noemen, met bovendien een sterke afzet in Duitsland.

Productontwikkeling

Onze filosofie voor de konijnensector is identiek aan die we er voor de rundvee- en varkenssector op nahouden: konijnenhouders met voer en advies succesvol laten zijn. Opkomen voor uw belangen. Omdat uw belangen ook de onze zijn. Samen optrekken. Om samen te werken aan succes; vandaag, morgen en in de toekomst.

Het besef is er. Het besef dat we een gezamenlijk belang dienen; en dat onze verantwoordelijkheid als leverancier van mengvoeders verder gaat dan het eigen product. Onze uitdaging is om in te spelen op veranderingen in de markt; of die veranderingen waar mogelijk zelfs vóór te zijn. Met een interne afdeling productontwikkeling, een eigen proefstal en via intensief contact met de sector zijn wij als organisatie optimaal ingericht om de veranderende uitdagingen aan te gaan.

Konijnenvoeding: de toekomst

Onze focus bij konijnenvoeding ligt bij het produceren van zoveel mogelijk kg kwaliteitsvlees per gemiddeld aanwezige voedster, met behoud of toename van gezonde konijnen.

Daarbij geldt altijd: uw doel is ons doel. Dat wil zeggen: het samen afstemmen en realiseren van uw bedrijfsdoelen, leidt tot een optimale productie met een hoog welzijn en lange levensverwachting voor uw konijnen.

Totaalpakket op product- en dienstniveau

Als specialist in konijnenvoeders leveren wij een totaalpakket aan voeders voor rammen, voedsters en vleeskonijnen. Dankzij onze ervaring in de sector en de positie die wij daarin hebben verworven, kunnen wij de professionele konijnenhouder daarnaast van a tot z begeleiden bij het ontwikkelen en doorontwikkelen van het bedrijf. Oftewel: naast voedingsadvies, bieden wij alle ondersteuning op het gebied van:

  • milieuvergunningen
  • bouwadviezen,
  • stalinrichtingadviezen
  • klimaatadviezen en metingen
  • kunstmatige inseminatie
  • microscopisch onderzoek
  • mestafzet
  • kennisoverdracht
  • Enz.

Konijnenportaal

Een van de initiatieven van Victoria Mengvoeders om de konijnensector te ondersteunen bij het ontwikkelen van het bedrijf is het konijnenportaal: een platform op internet waar kennis wordt gebundeld en gedeeld. Met een persoonlijk account krijgen de Nederlandse, Belgische en Duitse konijnenhouders er onder meer toegang tot relevante informatie uit de sector en tot specifieke kennis op het gebied van gezondheid, voeding, voortplanting, management, enz. Het konijnenportaal ontwikkelt zich nadrukkelijk tot een vraagbaak voor de gehele konijnenhouderij.

Het is dan ook goed om te mogen constateren dat het initiatief breed wordt gewaardeerd. Zo heeft LTO Konijnenhouderij contact met ons opgenomen met het verzoek om het portaal te gebruiken om relevante informatie te delen met de sector. Een verzoek dat wij uiteraard graag hebben omarmd. Het draagt verder bij aan het ondersteunen van de konijnenhouder in het beoefenen van zijn vak.