Nieuws

7 mei Loket Mestverwerking en Mestinvesteringsfonds open

Mestinvesteringsfonds
(07-05-2013) De samenwerkende partijen in veehouderij en mengvoer hechten grote waarde aan het versnellen van mestverwerking in Nederland. Daarom gaat op 7 mei het Loket Mestverwerking live en het Mestinvesteringsfonds open. In het loket werken het Mestinvesteringsfonds, het Projectbureau Lokale Mestverwerking en de drie regionale LTO-fondsen samen om initiatieven te ondersteunen met kennis en financiële middelen. Het Mestinvesteringsfonds heeft bijna de helft van het beoogde kapitaal bij elkaar door een toezegging van ruim 20 voerbedrijven, waaronder Victoria Mengvoeders. Die vertegenwoordigen bijna 90% van het rundvee- en varkensvoer. Gesprekken met andere partijen uit de keten om deel te nemen worden verder vervolgd.

Eerste konijnenstal gecertificeerd voor de Maatlat Duurzame Veehouderij

Parkstal
(22-02-2013) Het familiebedrijf Groenewoud uit het Brabantse Vinkel had onlangs de primeur. Als eerste konijnenstalhouder in Nederland behaalde de onderneming het MDV-certificaat voor haar duurzamere konijnenstal. Een afnemer uit België trok het bedrijf over de streep. "Zij wilden tekenen voor een gegarandeerde afname van minstens twee jaar", zegt Jacq Groenewoud.

Pagina's