Winnaar beursprijsvraag: ‘optimale droge stof opname’

winnaar prijsvraag
Tijdens de RMV te Gorinchem stond bij ons het thema “Een optimale droge stof opname” centraal. Onder andere middels een prijsvraag. De droge stof opname is een belangrijke troef bij het behalen van optimale bedrijfsresultaten, daar zijn wij van overtuigd! Dit thema bleek voor veel melkveehouders een eyeopener te zijn. Daarom laten we dit thema de komende tijd terugkomen bij diverse activiteiten. De winnaar van de prijsvraag is inmiddels bekend.
 

Droge stof opname versus melkproductie

Onze prijsvraag bestond dit jaar uit drie vragen. De antwoorden die we aantroffen in onze melkbus waren zeer uiteenlopend. Het juiste antwoord op de eerste vraag is: Eén kg extra droge stof opname levert 1,4 kg* (!) extra melk op.
 

Droge stof opname versus vochtopname

Het antwoord op de vraag of er een relatie is tussen de droge stof opname en vochtopname uit het basisrantsoen (ruwvoer en bijproducten) is ‘ja’*. Bij een natter rantsoen wordt de droge stof door een koe gemakkelijker opgenomen dan bij een heel droog rantsoen. Dus wanneer een koe voldoende vocht uit het rantsoen op kan nemen neemt ze ook gemakkelijker meer droge stof op. Met vochtopname uit het rantsoen bedoelen we niet de opname na het toevoegen van water aan het rantsoen maar met name de vochtopname vanuit de plant (gras/mais).
 

Raad het droge stof percentage

Tenslotte werd er voor de beantwoording van de derde vraag vol enthousiasme gevoeld aan het rantsoen in onze stand. Het juiste droge stof percentage van het rantsoen was: 37,3%. Het droge stof percentage van het rantsoen is van belang voor de droge stof opname door het melkvee. Het optimale droge stof percentage van het basisrantsoen is 35% tot 38%  (graskuil: 30-45% / maiskuil: 35-40%) maar is uiteraard erg afhankelijk van de kwaliteit van het ruwvoer en dus het inkuilproces en de weersinvloeden tijdens het groeiseizoen van de gewassen. 
 
Winnaar prijsvraag
Uit alle goede antwoorden hebben wij een winnaar geloot. Dat is VOF van der Staak van Bokhoven uit Herpt. Van harte gefeliciteerd en heel veel plezier!
 
Vervolgonderzoek 
Momenteel doet onze stagiair Stef Jansen, student Dier- en veehouderij aan de Aeres Hogeschool in Dronten, onderzoek naar de hoeveelheid droge stof die koeien opnemen tijdens de droogstand. Het doel van dit onderzoek is om te kijken of er een relatie zit tussen de voeropname tijdens de droogstand en de melkproductie/voeropname bij de opstart van de lactatie na afkalven (eerste 6 weken). Stef verzamelt hiervoor gegevens bij diverse melkveebedrijven. 
 
* Resultaten uit praktijkonderzoek Victoria Mengvoeders 2019