Victoria onderzoekt N-efficiëntie bij rundvee

N-Efficiëntie
Vanuit onderzoek naar effectief fosfor en het ontwikkelen van een nieuw eP model is Victoria Mengvoeders in staat om, onder de noemer Fosfor Balans, efficiënter fosfor te voeren. In navolging hierop zijn we in oktober 2017 een project gestart waarbij we in samenwerking met Provimi nu ook de mogelijkheid bekijken om stikstofverliezen te reduceren. 
 

Project stikstofefficiëntie

Melkveebedrijven lopen op grote schaal tegen de fosfor- en/of stikstofwetgeving aan. Stikstof (N) is hierbij vaak de meest beperkende factor in de productie en bedrijfsvoering. De efficiëntie laat grote verschillen tussen bedrijven zien. Volgens onderzoek van wetenschapper Jan Dijkstra is de N-efficiëntie van “de ideale melkkoe” maximaal 43%. Volgens cijfers van het CBS behalen we in Nederland een gemiddelde N-efficiëntie van 25%.
 
Er zijn diverse mogelijkheden om de N-efficiëntie van de pens, met behoud van gezonde koeien en productie van melk, te verhogen. Het project is erop gericht om deze mogelijkheden verder te onderzoeken. In samenwerking met Provimi werken we toe naar een model voor stikstofefficiëntie. Effectief Stikstof, oftewel eN.
 
Eerste resultaten
De eerste tussentijdse resultaten zijn onlangs teruggekoppeld aan de 16 deelnemende melkveebedrijven. Samen met hen is er een plan van aanpak opgesteld om de stikstofefficiëntie op de individuele bedrijven nog verder te optimaliseren. Op deze manier wordt het model gevalideerd in de praktijk.
 
Studiemiddag
Na de zomer worden de resultaten uit het onderzoek middels een studiemiddag gecommuniceerd aan onze klanten. Zij krijgen onder andere praktische handvatten aangeboden om na de studiemiddag direct aan de slag te gaan met het optimaliseren van de stikstofefficiëntie op hun bedrijf.