Project ‘Fosfor validatie’

Fosfor validatie

Momenteel wordt door de overheid de verwachting uitgesproken dat, wanneer de sector geen maatregelen neemt, het fosfaatplafond komend jaar zal worden overschreden. Dat betekent dat de overheid na zal denken over een andere insteek, maar welke? Om dit voor te zijn heeft Victoria Mengvoeders het project ‘Fosfor validatie’ opgezet.

In samenwerking met Provimi zijn wij overtuigd dat onze nieuwe Fosfor waardering een reductie geeft op het voerspoor met behoud van gezonde dieren en productie. Om zeker te zijn, hebben we een proef opgezet waarbij Fosfor wordt gevalideerd. Deze validatieproef bestaat uit verschillende geselecteerde melkveebedrijven waar, met ondersteuning van dierenartsen, het gehele Fosfor verhaal in kaart gebracht wordt door middel van voer-, bloed- en melkanalyse. Bayern Genetik neemt ook deel aan de proef om te bekijken of fosforefficiëntie rasafhankelijk is.

Op donderdag 15 januari jl. hebben we middels een interessante informatieavond voor betrokken partijen de aftrap gegeven voor dit project. Wat weten we van Fosfor, wat gaan we er mee doen en wat willen we valideren? Allemaal vragen die tijdens deze avond aan bod zijn gekomen.

Deelnemers aan het woord
Harm van de Laar, melkveehouder: - “De normen van fosfaat die de overheid stelt passen mijns inziens niet meer bij de huidige melkveestapel van Nederland. Mijn huidige veestapel gaat efficiënter om met ruwvoer en mineralen verwacht ik. Hierdoor heb ik een betere benutting en dat komt helaas nog niet terug in de mestwetgeving. Afvoer van melk, vlees en kalveren zitten naar mijn verwachting op een ander niveau dan waar de overheid nu mee rekent. Door mijn deelname aan dit project weet ik straks precies hoe het zit”.

Olav Movig, dierenarts DAC ZuidOost: - “Ik vind het een hele eer om bij te mogen dragen aan het project. Zelf hoop ik meer inzicht te krijgen in de fosfaatuitscheiding per kg geproduceerde melk, zodat dit geoptimaliseerd kan worden en dit de melkveehouders in intensieve gebieden meer mogelijkheden geeft om hun bedrijf te ontwikkelen waardoor ze beter voorbereid zijn op de toekomst. Door meer inzicht te krijgen in de fosfaatstofwisseling hoop ik op praktijkniveau een monitoringssysteem op te kunnen zetten. Dit alles met als doel dat we op bedrijven, waar nodig, snel en onderbouwd kunnen bijsturen in de rantsoenen. Dit alles in goede samenwerking met de veevoederindustrie.”

Rob Hulshof, Provimi: - “Provimi gelooft dat het optimaliseren van de mineralen benutting verder bij zal dragen aan het succes van de Nederlandse melkveehouder. Met dit project willen we meer inzicht krijgen in twee zaken: de fosforefficiëntie van de verschillende deelnemende bedrijven en hoe we naar een optimaal P niveau in het rantsoen kunnen met behoud van gezonde koeien en melkproductie. Binnen Cargill/Provimi hebben we het Provimi P model (PPM) ontwikkeld en samen met Victoria zullen we dit model valideren.”