Overschakelen naar VLOG-melk?

VLOG-melk
Om in te kunnen spelen op de van oorsprong specifieke Duitse marktvraag, zien we de vraag naar VLOG-melk vanuit de Nederlandse zuivelaars momenteel sterk toenemen. De VLOG-melkstromen in Nederland worden in bepaalde gebieden opgeschaald. Vraagt u zich af of het voor u interessant kan zijn om VLOG-melk te gaan leveren? Wij denken graag met u mee.
 
Victoria Mengvoeders bekijkt graag samen met u of de productie van VLOG-melk past bij uw bedrijfsvoering en toekomstperspectief. Wanneer u VLOG-melk gaat leveren ontvangt u van uw melkfabriek hiervoor een extra beloning waardoor uw bedrijfssaldo kan toenemen. Anderzijds brengt dit ook veranderingen in uw bedrijfsvoering met zich mee. Een belangrijke voorwaarde om aan de VLOG-standaard te voldoen is dat u uw koeien uitsluitend een GMO-Controlled rantsoen mag verstrekken (in de volksmond ook wel VLOG-voer genoemd). 
 

GMO-Controlled voeren

Onze GMO Controlled (GMO-C) gecertificeerde fabriek in Veghel is er volledig op ingericht om melkveehouders in Zuid-Nederland te voorzien van GMO-C rundveevoeders. Rekening houdend met uw wensen, en in het bijzonder de behoefte van uw vee, zijn wij in staat klantspecifieke GMO-C maatvoeders te produceren voor een optimaal rendement en de juiste aanvulling op uw basisrantsoen. Naast onze maatvoeders hebben wij een specifiek assortiment standaard GMO-C voeders beschikbaar.
 
Bij de productie van onze GMO-C voeders houden wij in de grondstofkeuze rekening met de werking van specifieke grondstoffen richting de melkproductie en gezondheid van uw veestapel, maar ook zaken als fosfor- en stikstofefficiëntie spelen een belangrijke rol. Onder andere bij de inzet van LOgisch voeders zien wij namelijk een positief effect op de fosfor- en stikstofefficiëntie bij melkvee.
 

Bent u benieuwd of de productie van VLOG-melk past bij uw bedrijf? 

Samen met u bekijken wij graag de mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw specialist rundveehouderij of Victoria Mengvoeders