Optimale fosforefficiëntie met ‘Fosfor Balans’

Fosforefficiëntie speelt voor de Nederlandse landbouw, zeker voor de rundveehouderij, al tijden een belangrijke rol en wordt zelfs nog belangrijker. Ruim anderhalf jaar geleden startte Victoria Mengvoeders (Victoria) daarom in samenwerking met diverse melkveebedrijven, dierenartsen, Provimi en Bayern Genetik het project ‘fosfor validatie’. Een controle van waarden en methoden op juistheid. De fosforhuishouding in de koe werd gevalideerd aan theorie en praktijk. Momenteel wordt het nieuwe eP model ingebouwd zodat Victoria in 2017 is ingericht om de fosforefficiëntie op melkveebedrijven, onder de naam ‘Fosfor Balans’, te optimaliseren.

Toepassing nieuw eP model
Uit de validatieproef blijkt dat de grondstofwaardering klopt met de nieuwe fosforwaardering (eP model) die Victoria in samenwerking met Provimi heeft ontwikkeld. Daarnaast is de werkelijke afvoer van fosfor via de melk, urine, mest en botten in kaart gebracht en is er een biomarker gevonden om via het bloed de botvorming en -afbraak te kunnen meten. Op basis van deze inzichten wordt het rantsoenberekeningsprogramma aangepast waardoor Victoria optimaal kan sturen op de fosforefficiëntie in de koe. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid van fosfor in de diverse grondstoffen in relatie tot de behoefte aan fosfor in de koe. Op deze manier kunnen de juiste grondstoffen, meng- en ruwvoeders en bijproducten op het juiste moment en de juiste plaats worden ingezet. In 2017 wordt het nieuwe eP model door Victoria in de praktijk toegepast.

LOgisch productieproces
Uit de monitoring van de diverse bedrijven is gebleken dat rantsoenefficiëntie een groot aandeel heeft in de fosforefficiëntie. Om de rantsoenefficiëntie te optimaliseren heeft Victoria onlangs het LOgisch productieproces ontwikkeld. Dit innovatieve productieproces is uitvoerig getest en is dé manier om grondstoffen en mengvoeders door middel van Multiprocessing structureel te verbeteren. De rantsoen- en fosforefficiëntie nemen toe en het geeft een aantoonbaar positief effect op de totale rantsoenvertering, productie en gezondheid van de koeien.

Maximale benutting fosfor in de opfok
Er zit duidelijk verschil in de botopbouw van vaarzen. Goed ontwikkelde vaarzen hebben meer capaciteit om een fosforbuffer op te slaan en deze ook aan te wenden. Vuistregel: een vaars moet op het moment na afkalven minimaal 85 procent van het lichaamsgewicht van een volwassen koe hebben. Het kalveropfokprogramma van Victoria sluit volledig aan bij deze gedachte. Met name pens- en karkasontwikkeling spelen hierbij een grote rol. Van kalf tot vaars zijn een goede rantsoenberekening, uitgebalanceerd rantsoen en de nauwkeurigheid in analyses van ruwvoer essentieel.

Vervolgonderzoek
Victoria zet het onderzoek in samenwerking met derden verder voort en bekijkt momenteel de mogelijkheden om de biomarker te vereenvoudigen. Op deze wijze hopen we snel een indicatie te krijgen van de fosforbenutting en de status van de veestapel.