Maïs-tips

mais tips 2017

Een goede maïsoogst en inkuilproces zijn van vele factoren afhankelijk. Die ene dag in het jaar is bepalend voor de kwaliteit van uw voorraad ruwvoer voor het hele jaar. Onze maïs-tips helpen u bij het creëren van een optimale kuil.

Maïs dient rijp te zijn
Een te vroeg geoogste maïs passeert de pens te snel. Later in het jaar verzuurt deze maïs nog meer waardoor de pens-pH verder daalt en de vertering slechter verloopt.

Maïskorrel
De belangrijkste parameter is de maïskorrel. Vooral de korrelrijpheid bepaalt wanneer het gewas geoogst kan worden. Breek een kolf doormidden en kijk of er in de punt van de korrel een donker laagje zit. Dit is een kurklaagje dat de korrel afsluit van de spil. De korrelvulling staat nu stil. Verder kan de korrel over de lengte doorgesneden worden om de zetmeellijn te beoordelen. Deze dient tot de punt door te lopen. Komt er geen vocht meer uit de korrel, dan is de korrel rijp. 

Stro (de rest van de plant)
Het stro dient deels afgestorven te zijn. Maïs rijpt van onder naar boven af. De bladeren aan de plant onder de kolf zijn dan dor, boven de kolf niet. Snij de maïs onder de kolf af. Wring de stengel of vouw deze dubbel, komt er geen vocht uit dan is het gewas goed om te oogsten.

Controleer zoals hierboven beschreven en durf te wachten met de oogst. Zeker bij de late maïsrassen.

Shredlage
Het afgelopen jaar heeft de hakselmethode 'Shredlage' in Nederland voeten in aarde gekregen. De eerste resultaten zijn hierover inmiddels bekend. Indien u hier vragen over heeft neem dan gerust contact op met uw specialist rundveehouderij.

Haksellengte
Bij een groot aandeel maïs in het rantsoen is de haksellengte erg belangrijk. Een goede lengte geeft een stabiele pens. Te kort gehakselde maïs verhoogt de kans op (sub)klinische pensverzuring, door een korte verblijfsduur in de pens.

Streef naar een drogestofgehalte boven de 35%. Bekijk hiervoor het totale gewas. Veel stro verlaagt meestal het drogestofgehalte van het product. Is de maïs erg groen, streef dan naar een grotere haksellengte (>14). Een hoger kolfaandeel geeft een drogere kuil. Mocht de maïs een lager droge stof gehalte bevatten dan is grover hakselen een optie, bij drogere maïs is een goede korrelkneuzing en een korter gehakseld product beter te bewaren en te voeren.

Aandeel maïs in het rantsoenAdvies haksellengte
< 4 kg ds snijmaïs 8 mm
4 tot 8 kg ds snijmaïs10 - 12 mm
> 8 kg ds snijmaïs13 - 19 mm

Pitten goed pletten
Pitten minimaal in 4 stukken pletten. Het kost meer brandstof maar zorgt voor een betere beschikbaarheid van het zetmeel. Door goed te pletten verliest de gehakselde maïs 1 à 2 mm lengte. Houd hier rekening mee. Beoordeel de eerste vrachten en laat de loonwerker dit zo nodig aanpassen.

Inkuilmanagement

  • Leg voldoende talud aan (voor in de sleufsilo storten en in laagjes naar achteren transporteren).
  • Kuil U-vormig aanrijden (van buiten naar binnen).
  • Een zware loader op de kuil, zo nodig 2 loaders (geen dubbellucht).
  • Haksel de maïs niet te laag bij de grond, opspattend zand en verontreiniging kunnen zorgen voor slechtere conservering en meer kans op schimmels. Het onderste deel van de plant is daarnaast zeer matig beschikbaar voor vertering in de pens. Controleer tijdens de oogst op het perceel. 

Gebruik conserveringsmiddelen bij het inkuilen, informeer hiernaar bij uw loonwerker. Behandel zeker de toplaag. Broei kost voederwaarde, vermindert de voeropname en komt bijna altijd voor in onbehandelde toplagen.

Goede kwaliteit ingekuilde snijmaïs zorgt voor gezonde melkkoeien en een goede productie. Let wel: in 1-2 dagen legt u de basis voor een stabiele productie voor het komende jaar! Neem hiervoor de tijd en maak goede afspraken met uw loonwerker.

Heeft u nog vragen, neem gerust contact op met uw specialist rundveehouderij.