LOgisch lupine verbetert N-efficiëntie

LOgisch lupine
Ter verbetering van de stikstrofefficiëntie en gezondheid verwerkt Victoria Mengvoeders sinds enige tijd, naast bewerkte tarwe, nu ook bewerkte lupine in het voer: LOgisch lupine. LOgisch lupine is de nieuwste voerontwikkeling van Victoria en is daarmee uniek in de mengvoerwereld. Het toevoegen van LOgisch lupine laat in de praktijk een duidelijke verbetering van de gezondheid en stikstofefficiëntie bij melkvee zien.
 

Bestendige lupine

Lupine is van zichzelf een eiwitrijke grondstof met een laag fosforgehalte en is daardoor erg geschikt als grondstof voor rundveevoer. Door de lupine te bewerken wordt de grondstof bestendiger gemaakt. Hiermee krijgt het een hoger aandeel PDVE. Het eiwit op pensniveau komt rustiger vrij. LOgisch lupine heeft een betere verhouding van snel- en langzaam verteerbaar eiwit en is op dat punt vergelijkbaar met vers gras. 
 
Omdat de pH-waarde van lupine door de bewerking omhoog gebracht wordt werkt deze tevens als buffer in de pens. Dit minimaliseert de kans op pensverzuring. Door het optimaliseren van de pH-waarde in de pens wordt het rantsoen beter verteerd waardoor zowel de fosfor- als stikstofefficiëntie verbetert. Uit praktijkonderzoek blijkt dat de inzet van LOgisch lupine, door een betere vertering, een positief effect op de productie en gezondheid van de koeien heeft.
 
Bent u benieuwd wat de inzet van LOgisch lupine kan betekenen voor uw bedrijf? Neem dan gerust contact op met uw specialist rundveehouderij.