Assortimentsuitbreiding nieuwmelkte koeien

LOgisch voeders
Mede vanuit de vraag uit de markt, de melkprijsontwikkeling en de kwaliteit van het huidige ruwvoer, heeft Victoria onlangs twee nieuwe voeders ontwikkeld: Ruvicbrok Boost 1 en Ruvicbrok Boost 2. Deze voerreeks heeft met name een positieve werking op de melkproductie bij nieuwmelkte koeien. 
 
Gezondere koeien, betere gehalten en meer melk
De behoefte om meer melk te produceren met betere gehaltes leeft in de gehele sector. Praktijkonderzoek wijst uit dat de Boostvoeders ten opzichte van vergelijkbare standaardvoeders een plus op de melk van 1-3 kg en een plus op het vetgehalte van ruim 0,1% geven. Monitoring gedurende de zomerperiode leert daarnaast dat er duidelijk minder koeien last hebben van ketose. Hierdoor blijven de koeien beter in conditie en blijft de vruchtbaarheid op een goed niveau.
 
Eigenschappen Ruvicbrok Boost 1
Ruvicbrok Boost 1 is een rundveebrok met een rustig karakter. Bedoeld om vlot door te kunnen voeren. De keuze van de grondstoffen is dusdanig dat er maximaal gevoerd kan worden aan de koeien, zonder dat er pens-stoornissen optreden. Onder andere door de toepassing van het LOgisch productieproces. Maximaal melken betekent veel energie in de koeien krijgen. Deels lukt dat met ruwvoer. In volume heeft 1000 VEM uit krachtvoer minder plaats nodig in de pens dan 1000 VEM uit ruwvoer. Het mooie is dat de koeien vlot ruwvoer blijven vreten en een hoge droge stof opname realiseren (meer dan 28 kg voor de koeien die minder dan 140 dagen in lactatie zijn).
 
Eigenschappen Ruvicbrok Boost 2
Ruvicbrok Boost 2 is ontwikkeld voor bedrijven die beperkt krachtvoer bijvoeren (maximaal 8 kg). Dit voer is duidelijk geconcentreerder dan de Ruvicbrok Boost 1. Dit om ondanks de beperking de koeien maximaal te ondersteunen. Energie en eiwit zijn goed in balans. De koeien blijven mooi op de mest en de vertering loopt soepel.
 
Bij beide voeders is het van belang dat het basisrantsoen goed in balans is. Om dat te monitoren wordt de mest gecontroleerd op de benutting van het rantsoen, zowel bij de nieuw- als oudmelkte dieren.
 
Werking Boostvoeders
Kenmerkend voor de Boostvoeders is dat koeien de energie vanuit het rantsoen, aangevuld met krachtvoer, gemakkelijk opnemen en een maximale productiepiek behalen die ze bovendien lang kunnen vasthouden. Een groot deel van de energie komt in de pens vrij met passend eiwit, waardoor de pens optimaal functioneert met een maximale productie van microbieel eiwit. Een gedeelte van de energie komt in de darmen en wordt vervolgens rechtstreeks opgenomen in het bloed en naar de uier getransporteerd. Dit komt direct ten goede aan het vetgehalte in de melk.
 
Met behulp van het ‘Multiprocessing’* procedé is het mogelijk om verschillende grondstoffen aan een samenstelling toe te voegen met behoud van de specifieke werking van het betreffende product. Tijdens het mengen worden daarnaast vitamines en mineralen toegevoegd, specifiek voor de nieuwmelkte koe.
 
Gezien de graskuilen en de maïs zoals die er momenteel bij staat, wordt het een mooi winterseizoen aangevuld met Boostvoeders. Voor een TMR bedrijf kunnen dezelfde kenmerken in het voer worden toegepast om eveneens een goed resultaat te realiseren.
 
Wilt u weten of de Boostvoeders ook op uw bedrijf passen? Vraag uw specialist rundveehouderij dan gerust naar verdere specificaties.
 
*Verschillende maalfijnheden van grondstoffen en het toevoegen van ongemalen (LOgisch) grondstoffen via een bypass.