Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging

Bijdragen aan succesvol ondernemerschap. Dat is onze missie. Daar werken we aan, op veel verschillende manieren. Continu. Wij staan voor kwaliteit. Op alle fronten.

Hoe uit zich dat?
Dat wij die kwaliteit hebben geborgd, uit zich onder andere als volgt:

  • Wij zijn GMP+ gecertificeerd. GMP+ ziet toe op het borgen van de diervoederveiligheid in alle schakels van de diervoederketen. Zie ook www.gmpplus.org/nl/
  • Wij zijn MI105 GMO Controlled gecertificeerd en MI103 Verantwoord Melkveevoeder
  • Wij zijn aangesloten bij SecureFeed. Dit is een initiatief vanuit de veevoedersector om de veiligheid van de aan de deelnemers geleverde grondstoffen te borgen. Zie ook www.securefeed.eu
  • SGS toetst ons periodiek op naleving van kwaliteitsborging. SGS is de grootste onafhankelijke inspectie- en certificeringinstelling ter wereld. Zie ook www.sgs.nl
  • SGS is daarnaast onze externe kwaliteitstoezichthouder bij de aanvoer van grondstoffen die via de grote zeehavens worden aangevoerd en overgeslagen.
  • Door onze eigen op- en overslag locatie is Oss zijn wij minder afhankelijk van variaties in grondstoffen. We kunnen grotere partijen aanvoeren waardoor eenzelfde stroom grondstoffen voor langere tijd beschikbaar is.
  • Om de voedselveiligheid te kunnen garanderen vinden er tal van in- en externe controles plaats. Daarbij worden zowel veevoedkundige als hygiënische aspecten onderzocht. Onder andere de leverancierscontrole, controle door externe partijen en ons modern uitgeruste laboratorium zijn een belangrijke spil in de kwaliteitszorg.

Het besef is er
Wij hebben onszelf de opdracht gegeven, om een duurzame relatie aan te gaan met onze ketenpartners. De basis, de enige basis, onder dat streven is een besef bij alle medewerkers dat kwaliteit optimaal geborgd moet zijn. Iedereen moet ervan doordrongen zijn waar we het als bedrijf voor doen en voor wie we het doen. Dat besef is er. Daar mag u ons op afrekenen. En daar mag u onze relaties op ondervragen.