Vleesvee

Vleesvee

De vleesveehouderij kent heel veel ontwikkelingen. Op alle fronten. Ontwikkelingen die nopen tot het aanpassen of aanscherpen van de bedrijfsvoering, zoals de aanhoudende druk op de vleesprijzen en de steeds prominentere rol van de vleesveehouder in het samen met de overheid beheren van de natuur.

Maar ook ontwikkelingen die nieuwe kansen scheppen, zoals redelijk recent nog het verwerven van de blauwtongvrije status.

Als Victoria proberen wij de constante factor in het geheel te zijn. De baken van rust. En de solide basis voor een gezonde groei van zowel het vee als het bedrijf. Door onder andere te zorgen dat wij met hoogwaardig voer bijdragen aan een optimaal rendement en met het voer in blijven haken op bedrijfsspecifieke ontwikkelingen.

Maar bijvoorbeeld ook door samen met de vleesveehouder het ondernemerschap concreet mee in te vullen. Door met inbreng van kennis, visie en ervaring te helpen enerzijds een reëel toekomstbeleid te formuleren, anderzijds dat beleid ook uit te voeren.