Nieuws

Open dag nieuw innovatief melkveebedrijf 8 november 2013

open dag 8 november 2013
(10-10-2013) Na jaren van voorbereiding, ontwikkeling en bouwwerkzaamheden heeft familie Vermeeren - Frijters begin augustus het nieuwe melkveebedrijf in gebruik genomen. Vanwege de herbestemming van het gebied waar het bedrijf gevestigd was waren zij genoodzaakt hun onderneming op een andere locatie voort te zetten. Op 6 km afstand van de oude locatie bouwde ze in het uiterste puntje van Rijsbergen een geheel nieuw melkveebedrijf. Een nieuwbouwlocatie met ruim 33 ha landbouwgrond.

Fransen Gerrits B.V. en Jan van Heeswijk Veghel B.V. samen verder

Samen verder
(05-07-2013) De mengvoerbedrijven Fransen Gerrits B.V. uit Erp en Jan van Heeswijk Veghel B.V. uit Veghel zijn van plan hun krachten te bundelen en samen verder te gaan. De samenvoeging van de twee bedrijven biedt nieuwe perspectieven en creëert nog meer kansen, voor de onderneming, haar personeel én haar klanten. Want er ontstaat een nieuwe krachtige onderneming die zich volledig kan focussen en specialiseren op haar doelgroep.

Geslaagde open dag melkveebedrijf Heeren

Theo Heeren
(26-06-2013) Op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni jl. stonden de deuren van de nieuwe melkveestal van familie Heeren open voor alle belangstellenden. De nieuwe emissiearme stal is na maanden van hard werken begin mei 2013 in gebruik genomen. Inmiddels zijn de koeien gewend aan het melken door de melkrobot en is de werkdruk daardoor afgenomen. Dit was één van de doelstellingen die de familie vooraf had vastgesteld.

Open dag melkveestal met nieuw emissiearm stalsysteem 21 juni 2013

Open dag 21 juni 2013
(29-05-2013) Na een intensieve periode van voorbereidingen en de bouwwerkzaamheden heeft Familie Heeren begin mei de nieuwe melkveestal in gebruik genomen! Familie Heeren, een agrarisch bedrijf in Odiliapeel met een groot scala aan agrarische activiteiten, is trots op de nieuwe stal en wil hem dan ook graag aan alle geïnteresseerden laten zien! Deze open dag biedt u de mogelijkheid tot het bezichtigen van de nieuwe melkveestal op vrijdag 21 juni 2013 van 10.30 uur tot 17.00 uur aan de Ganzenweg 4, 5409 TL Odiliapeel.

7 mei Loket Mestverwerking en Mestinvesteringsfonds open

Mestinvesteringsfonds
(07-05-2013) De samenwerkende partijen in veehouderij en mengvoer hechten grote waarde aan het versnellen van mestverwerking in Nederland. Daarom gaat op 7 mei het Loket Mestverwerking live en het Mestinvesteringsfonds open. In het loket werken het Mestinvesteringsfonds, het Projectbureau Lokale Mestverwerking en de drie regionale LTO-fondsen samen om initiatieven te ondersteunen met kennis en financiële middelen. Het Mestinvesteringsfonds heeft bijna de helft van het beoogde kapitaal bij elkaar door een toezegging van ruim 20 voerbedrijven, waaronder Victoria Mengvoeders. Die vertegenwoordigen bijna 90% van het rundvee- en varkensvoer. Gesprekken met andere partijen uit de keten om deel te nemen worden verder vervolgd.

Eerste konijnenstal gecertificeerd voor de Maatlat Duurzame Veehouderij

Parkstal
(22-02-2013) Het familiebedrijf Groenewoud uit het Brabantse Vinkel had onlangs de primeur. Als eerste konijnenstalhouder in Nederland behaalde de onderneming het MDV-certificaat voor haar duurzamere konijnenstal. Een afnemer uit België trok het bedrijf over de streep. "Zij wilden tekenen voor een gegarandeerde afname van minstens twee jaar", zegt Jacq Groenewoud.

Pagina's