Nieuws

Project ‘nieuwe konijnenhouders’ boekt vooruitgang

Nieuwe konijnenhouders
(14-04-2016) Als vervolg op de eerste kennissessie ‘nieuwe konijnenhouders’ afgelopen november organiseerde Victoria Mengvoeders op 13 april met succes een tweede kennissessie konijnenhouderij. De geïnteresseerde ondernemers zijn inmiddels een stuk verder in hun zoektocht en oriëntatie binnen de konijnenhouderij. Er hebben diverse adviesgesprekken plaatsgevonden, er zijn vergunningen aangevraagd en er wordt zelfs al kennisgemaakt met de dagelijkse praktijk. Om meer inzicht te geven in de praktijk kregen de geïnteresseerde ondernemers een rondleiding op twee konijnenbedrijven aangeboden. Het praktische programma werd aangevuld door relevante sprekers uit de konijnensector.

Inspirerende ondernemersavond rundvee- en konijnenhouderij

Ondernemersavond
(18-03-2016) Op 17 maart 2016 organiseerde Victoria Mengvoeders voor haar relaties een ondernemersavond met als thema “succesvol ondernemen” in goede en in mindere tijden. Een inspiratieavond voor ondernemers in de rundvee- en konijnenhouderij. Het was buitengewoon bijzonder te zien hoe de ondernemers zich, in een wat meer informele setting, met elkaar verenigden. De gemoedelijke sfeer was tijdens de gehele avond te proeven.

Nieuwjaarsactie: 10% korting op uw bestelling kalvervoeders

Nieuwjaarsactie
(17-12-2015) Het afgelopen jaar heeft Victoria Mengvoeders middels enkele activiteiten veel aandacht besteed aan het thema jongveeopfok. Momenteel zien wij dat verschillende melkveehouders hierdoor meer aandacht besteden aan hun jongvee. Dit heeft op diverse bedrijven al geleid tot vernieuwende inzichten en positieve resultaten. Uit dankbaarheid voor de vele positieve (re)acties bieden wij u een nieuwjaarsactie aan: 10% korting op uw bestelling kalvervoeders in januari.

Veel spreiding in kwaliteit ruwvoer

Kwaliteit ruwvoer
(14-12-2015) Waar de graskuilen van 2015 alle VEM-records breken, blijft de snijmais dit jaar achter. De kou en droogte in het voorjaar en de natte periode in het najaar hebben geleid tot lagere VEM- en zetmeelgehaltes. Deze conclusie trekt Eurofins Agro uit de analyse uitslagen van 2015. Het is belangrijk tijdig te anticiperen door de krachtvoeders en rantsoenen op de huidige kuiluitslagen af te stemmen.

Voortgangsbijeenkomst project Fosfor validatie

Voortgangsbijeenkomst
(07-12-2015) Onlangs organiseerde Victoria Mengvoeders naar aanleiding van het project ‘Fosfor validatie’ een voortgangsbijeenkomst voor de bij het project betrokken partijen. Bijna een jaar geleden startte Victoria, in samenwerking met diverse melkveebedrijven, Provimi en Bayern Genetik, dit project. Deze validatieproef - een controle van waarden en methoden op juistheid - bestaat uit verschillende geselecteerde melkveebedrijven waar Victoria, met ondersteuning van dierenartsen, het gehele fosforverhaal in kaart brengt door middel van voer-, bloed- en melkanalyses. Inmiddels zijn er diverse resultaten bekend en kunnen wij in ieder geval nu al aangeven dat het project zijn waarde heeft!

Overweeg een overstap naar de konijnenhouderij

Informatiemiddag konijnenhouderij
(03-12-2015) De afgelopen maanden heeft Victoria Mengvoeders de konijnensector diverse keren onder de aandacht gebracht bij ondernemers in de agrarische sector. De boodschap was als volgt: overweeg een overstap naar de konijnenhouderij. Deze actie heeft verschillende ondernemers aan het denken gezet en de interesse gewekt om zich meer te verdiepen in de konijnenhouderij. Naar aanleiding van de behoefte van deze ondernemers naar meer inzicht in de sector, heeft Victoria Mengvoeders afgelopen maandag een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Coccidiose onderzoek

Coccidiose onderzoek
(14-09-2015) Naar aanleiding van het innovatieplatform konijnenhouderij heeft Victoria Mengvoeders in samenwerking met Wageningen UR een coccidiose onderzoek opgezet. Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van een goed monitoringsysteem om de coccidiose status op konijnenbedrijven te monitoren en het bijbrengen van kennis aan de konijnensector.

Pagina's