Nieuws

Victoria ontwikkelt nieuw LOgisch productieproces

(23-09-2016) Vernieuwde inzichten, in onder andere pensverteerbaarheid, hebben geleid tot de ontwikkeling van een nieuw innovatief productieproces op basis van Multiprocessing. Verschillende afdelingen en externe partijen hebben met succes samengewerkt aan de ontwikkeling van een productieproces om grondstoffen te bewerken alvorens ze verwerkt worden in het voer. We noemen dit proces ‘LOgisch’. Dit heeft als doel de verteerbaarheid van grondstoffen in de koe te optimaliseren ter verbetering van de rantsoenefficiëntie en dus fosforefficiëntie in de koe.

Studiemiddag konijnenhouderij

Ondernemen is vooruitzien
(05-09-2016) Op woensdag 12 oktober 2016 organiseert Victoria Mengvoeders een studiemiddag voor de commerciële konijnenhouderij met als thema ‘Ondernemen is vooruitzien’. Het doel van dit studieprogramma is het geven van meer inzicht in het creëren van een optimaal rendement binnen uw bestaande bedrijfssituatie.

Ruvital Buffer: krachtig alternatief voor natriumbicarbonaat

Ruvital Buffer
(25-04-2016) Ruvital Buffer is een krachtig alternatief voor natriumbicarbonaat. Een pensbuffer, samengesteld uit verschillende bufferende zouten, neutraliserende zouten en een eetlustverbeteraar. Het voordeel van Ruvital Buffer ten opzichte van natriumbicarbonaat is dat het gedurende veel langere tijd in staat is de pens te bufferen. Het is dan ook een uniek mengsel van ingrediënten die het zuur in de pens neutraliseren en bufferen. Het product werkt de hele dag om melkgevende- en droogstaande koeien, jongvee en vleesvee optimaal te laten functioneren.

Project ‘nieuwe konijnenhouders’ boekt vooruitgang

Nieuwe konijnenhouders
(14-04-2016) Als vervolg op de eerste kennissessie ‘nieuwe konijnenhouders’ afgelopen november organiseerde Victoria Mengvoeders op 13 april met succes een tweede kennissessie konijnenhouderij. De geïnteresseerde ondernemers zijn inmiddels een stuk verder in hun zoektocht en oriëntatie binnen de konijnenhouderij. Er hebben diverse adviesgesprekken plaatsgevonden, er zijn vergunningen aangevraagd en er wordt zelfs al kennisgemaakt met de dagelijkse praktijk. Om meer inzicht te geven in de praktijk kregen de geïnteresseerde ondernemers een rondleiding op twee konijnenbedrijven aangeboden. Het praktische programma werd aangevuld door relevante sprekers uit de konijnensector.

Inspirerende ondernemersavond rundvee- en konijnenhouderij

Ondernemersavond
(18-03-2016) Op 17 maart 2016 organiseerde Victoria Mengvoeders voor haar relaties een ondernemersavond met als thema “succesvol ondernemen” in goede en in mindere tijden. Een inspiratieavond voor ondernemers in de rundvee- en konijnenhouderij. Het was buitengewoon bijzonder te zien hoe de ondernemers zich, in een wat meer informele setting, met elkaar verenigden. De gemoedelijke sfeer was tijdens de gehele avond te proeven.

Pagina's