Melkvee

Melkvee

Melkveehouders staan een aantal belangrijke veranderingen te wachten, waaronder de voor 2015 geplande afschaffing van het melkquotum. Dat zal de tendens naar schaalvergroting in een stroomversnelling doen geraken. Of in ieder geval het streven om zo efficiënt mogelijk te produceren en de melkproductie per koe te maximaliseren.

Voerefficiëntie zal als gevolg van het krappere aanbod aan ruwvoer en de hogere prijzen een steeds belangrijker kengetal worden binnen het ondernemerschap; als maatstaf voor het rendement. Dus: hoeveel kilogram meetmelk kan er worden geproduceerd van 1 kilogram droge stof voer.

Steeds duurzamer
Een andere ontwikkeling, die voor de hele rundveehouderij geldt, is de wens om steeds duurzamer te gaan produceren. Welzijn van de koe en kostprijs van de stal zijn daarin indicatoren, met ondergeschikt daaraan onder meer time management: hoe kan ik in een zo kort mogelijk tijdsbestek zo veel mogelijk doen; met zo min mogelijk mensen bovendien?

Victoria Mengvoeders investeert met kennis, mensen en producten in zowel het ontginnen als het benutten van uitdagingen. Met één doel voor ogen: zorgen dat alles in balans is; dat zowel het vee, de ondernemer als de onderneming optimaal presteren.

Bedrijfsspecifiek mengvoer